Όροι

 
EQUIPMENT
  AIR COMPRESSOR
  AFTERCOOLER
  FUSION SPLICER
  OTDR
  OPTIC POWER METER
  FIBER BLOWING MACHINE
  MISCELANEOUS FO TOOLS
  Cu SPLICING MACHINE
  CABLE DETECTOR
  CABLE PULLER
  DRUM JACKS 
  MISCELANEOUS Cu CABLE  TOOLS
  CABLE DRUM TREILER
  MINI EXCAVATORS
  HEAVY DUTY MINI EXCAVATOR TRAILER 
  HDD
  ERDRAKETE 
  VIBRATING SOIL & ASPHALT  COMPACTORS
  WALK BEHIND ASPHALT ROLLER
  ASPHALT CUTTER 
  DEFLECTOMETER
  MOBILE FOC LABORATORIES
  TRUCKS
  VARIOUS VEHICLES